TFTOURTFTOUR
Forgot password?

COMBO QUY NHƠN TẾT ÂM LỊCH 2021

𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐐𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐎̛𝐍 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐀̂𝐌 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟏

TT Ngày KH Combo 3*(Royal) Combo Khách sạn 4*
(Mường Thanh)
Combo Khách sạn 5*
(FLC Quy Nhơn)
Giờ bay đi/về
1 13/2 – 15/2
(Mùng 2 – 4 Tết AL)
5.368.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
5.568.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
7.268.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
7:35//15:10
4.550.000
(6 – dưới 11 tuổi)
4.550.000
(6- dưới 11 tuổi)
4.850.000
(6 – dưới 11 tuổi)
4.300.000
(2 – dưới 6 tuổi)
4.300.000
(2 – dưới 6 tuổi)
4.350.000
(2 – dưới 6 tuổi)
2 14/2 – 16/2
(Mùng 3 – 5 Tết AL)
6.268.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
6.468.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
8.168.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
7:35//15:10
5.500.000
(6 – dưới 11 tuổi)
5.500.000
(6 – dưới 11 tuổi)
5.800.000
(6 – dưới 11 tuổi)
5.200.000
(2 – dưới 6 tuổi)
5.200.000
(2 – dưới 6 tuổi)
5.300.000
(2 – dưới 6 tuổi)
3 15/2 – 17/2
(Mùng 4 – 6 Tết AL)
5.168.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
5.368.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
7.068.000
(Từ 11 tuổi trở lên)
7:35//15:10
4.400.000
(6 – dưới 11 tuổi)
4.400.000
(6 – dưới 11 tuổi)
4.700.000
(6 – dưới 11 tuổi)
4.100.000
(2 – dưới 6 tuổi)
4.100.000
(2 – dưới 6 tuổi)
4.200.000
(Từ 2 – dưới 6 tuổi)

Lên kế hoạch ngay cho chuyến đi

Cho chúng tôi biết nơi bạn muốn tới

Bạn sẽ khởi hành từ

Hà Nội
Hồ Chí Minh