Cùng với những nỗ lực mở cửa du lịch của chính phủ Thái Lan, Thai Airways thông báo nối lại 36 đường bay quốc tế với châu Âu, châu Úc  và châu Á. Việc nối lại các dịch vụ quốc tế nằm trong kế hoạch bay mùa đông của hãng hàng không, sẽ được thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 26 tháng 3.

Cụ thể, hãng sẽ đặc biệt khai thác bảy tuyến đường để hỗ trợ Phuket Sandbox, với các chuyến bay thường xuyên nối  Bangkok đến Phuket từ  London, Frankfurt, Paris, Zurich, Copenhagen, Stockholm và Munich.

Thai Airways cũng khai thác các chuyến bay từ Bangkok đến Brussels và Milan.

Các tuyến khởi động lại giữa Bangkok và các điểm đến châu Á bao gồm Jakarta, Đài Bắc, Seoul,  Hongkong , Singapore, Mumbai và một số tuyến Nhật Bản.

Với những tiến triển mới trong việc khai thác lại đường bay quốc tế  của Thai Airways , Chính phủ Thái Lan kỳ vọng quyết định mở cửa vào tháng 11 tới sẽ thu hút khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong ba tháng cuối năm, nhằm giúp hồi sinh du lịch, lĩnh vực liên quan đến hàng triệu lao động của nước này.